ALGEMENE VOORWAARDEN

den Otter Verhuizingen

Binnenlands vervoer geschiedt volgens de algemene vervoerscondities, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam.

Grensoverschrijdend vervoer geschiedt volgens CMR-condities. 

Logistieke activiteiten worden uitgevoerd volgens de voorwaarden logistieke activiteiten Fenex.